• Lối chơi PK hoàn toàn Miễn Phí
 • Bãi quái Train đông và nhiều tha hồ Train
 • Boss xuất hiện liên tục tại Map Arena (Stadium)
 • Party săn Boss sẽ cùng nhận điểm Cống Hiến
 • Hệ thống máy chủ ổn định, duy trì lâu dài
 • Một sân chơi công bằng và hấp dẫn
 • Phiên Bản: Mu Season 6.EX (New Pet, New Item)
 • Kinh Nghiệm: 100x
 • Drop: 30%
 • Giới hạn reset Top 1: 5 lần / ngày
 • Giới hạn tài khoản: 3 acc / 1pc
 • Drop Exl : Huyết Lâu, Quãng Trường Quỷ
 • Tất cả Item đều săn được trong Game
 • Miễn Phí 100%
 • Train quái rớt ngọc và đồ Excellent
 • Autoreset trực tiếp trong game
 • Tính năng tự động party, full 10 người
 • Săn Boss Vàng nhận điểm Cống Hiến
 • Đổi đồ Excellent, Ngọc, Cống Hiến lấy Wcoin
 • Làm Nhiệm Vụ mỗi ngày nhận Wcoin, Item Exl, Pet